Kategorier
Uncategorized

Case: Amnesty

  1. Amnesty og digitale kanaler

Amnesty benytter seg i dag av flere digitale kanaler. Dette er blant annet Instagram, Facebook og Snapchat. Kundereisen utarter seg mest sannsynlig ut fra forskjellige digitale kanaler, ut fra hvilke medier de forskjellige målgruppene anvender seg mest av. Et eksempel på kundereisen via Instagram kan være at brukere ser en engasjerende underskriftskampanje som de skriver under på, gjør seg kjent med arbeidet Amnesty gjør for denne saken og andre menneskerettighetssaker, abonnerer på nyhetsbrev/SMS, og deretter melder seg inn som kunde.

Et uutnyttet potensiale Amnesty Norge kunne utnyttet seg av, kan for eksempel være å ha en lett tilgjengelig snapchat-konto. Etter et lite søk fant jeg en konto med dette navnet, men den virket inaktiv/ikke offentlig. Jeg mener Amnesty gjør en veldig god jobb med bevisstgjøring av deres organisasjon og sakene de jobber for, og jeg tror de kunne nådd ut til enda flere om de hadde benyttet seg av en lignende strategi på snapchat.

person typing on Apple Cordless Keyboard
Bilde lånt av Damian ZaleskiUnsplash
  1. Måling og analyse av trafikk

De tre viktigste digitale målsetningene for Amnesty vil jeg anta er å øke medlemstallene, øke underskriftsmengden ved underskriftskampanjer, og nå ut til enda flere mennesker på sosiale medier.

Ved hjelp av Google Analytics finnes det flere viktige ting å måle for å forstå hvordan Amnesty skal nå de digitale målene sine. Konverteringsraten på hjemmesiden, effekten av ads, hvordan medlemmer/evt medlemmer finner oss og eventuelle svakheter ved de digitale plattformene som gjør at de forlater sidene er eksempler på hva som må følges med på.

  1. Organisk søk og SEO

Amnestys tilgjengelighet i Google er ganske god i dag, dersom vi kun søker etter »Amnesty». Da er det  kun organisasjonen som dukker opp, både i betalte og organiske søk.

Etter noen litt mer tilspissede søk kommer også Amnesty godt ut i organiske søk:

Skjermbilde av Google-søk

Under ser vi også et eksempel der Amnesty dukker opp som første treff, både på betalt og organisk søk:

Skjermbilde av Google-søk

Alt i alt gjør Amnesty det godt i organiske søk og med SEO. For å lese litt mer om hva som kan gjøres for å forbedre arbeideidet med SEO, kan du lese innlegget jeg har skrevet om det tidligere her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *